Högtidsstämma med Knutsbal hos gillet

Efter att Åldermannen öppnat Högtidsstämman följde, som traditionen bjuder, installation av nya befattningshavare. Två medlemmar i Styrande rådet hade avsagt sig sina uppdrag och Åldermannen tackade Äldste Stolsbroder Rolf Svensson och Ceremonimästare Jeff Svedenborn för deras mångåriga insatser. Åldermannen hade dessutom det stora nöjet att dela ut titeln Hedersmedlem till Rolf Svensson för hans 37 […]

Högtidsstämma 2020 S:t Knuts Gille i Landskrona

Lördagen den 18 januari höll S:t Knuts Gille i Landskrona sin årliga högtidsstämma med efterföljande Knutsbal. Stämman hölls för andra gången i Sofia Albertina och det blev en högtidlig stund. Ålderman Anders Eriksson hälsade 126 gillesmedlemmar samt gäster välkomna till Gillets 77:e högtidsstämma. På plats fanns också representanter från sju syskongillen. En medlem i Styrande […]

Åldermannaskifte vid årets S:t Knuts Gille

Lördagen den 20 januari höll S:t Knuts Gille i Landskrona sin årliga högtidsstämma med Knutsbal på Hotel Öresund. Ålderman Lennart Söderberg kunde i år hälsa 155 gillesmedlemmar samt gäster välkomna till årets S:t Knuts Gille. Kören Divertimento underhöll både under stämman och efterföljande supé för 34:e året i rad. En av kvällens stora händelser  var […]

Hög stämning vid årets Knutsbal

Årets nya medlemmar i S:t Knut Gille är Nedre raden: Heidi Christiansson, Fredrik Dackehag, Margareta Dackehag Mellersta raden: Kalle Swensson, Pontus Pettersson, Josefine Pankko, Evelina Wennerholm Övre raden: Magnus Nenzén och Linnea Pankko. Foto: Jonas Christiansson

Lördagen den 16 januari höll S:t Knuts Gille i Landskrona sin årliga högtidsstämma med Knutsbal på Hotel Öresund. Gillets ålderman Lennart Söderberg kunde hälsa 134 gillesmedlemmar och gäster välkomna.– Under årets högtidsstämma togs nio recipiender, det vill säga nya medlemmar, in i gillet, meddelar Monica Sandell, chrönikör i Sankt Knutsgille i Landskrona. Fakta om KnutsgilletGillet […]