Samarbetet gällande turismen i Skåne utökas

Skåne kraftsamlar kring den internationella marknadsföringen. Ett Skånskt Partnerskap syftar till att främja turismnäringens hållbara utveckling i Skåne med hjälp av framför allt gemensamma internationella marknadsföringsstrategier.– För att få en starkare destination i Nordvästra Skåne är det en styrka att samtliga 11 kommuner i vårt regionala hörn är med. Besökare vill gärna uppleva helheten i […]

Nästan 8 miljoner i  produktions- och utvecklingsstöd till kulturlivet i Skåne

251 ansökningar togs emot under ansökningsperioden, med ett sammanlagt sökbelopp på 46 miljoner kronor. Nu har 55 olika kulturprojekt med en bredd av målgrupper och samarbeten beviljats produktions- och utvecklingsstöd på olika platser runt om i Skåne.  De beviljade projekten knyter väl an till utvecklingsområdena i Region Skånes kulturplan: Konstnärligt skapande, delaktighet och medskapande, kulturens […]

Körde om polis i nästan 200 kilometer i timmen

Strax före klockan sex på fredagsmorgonen blev en polisbil omkörd av en annan bilist på motorvägens södergående riktning mellan Rydebäck och Milstolpen. Och fort gick det. Polisen uppskattar att bilen körde i 170-200 kilometer i timmen. Polisen följde efter bilen och fick stopp på den samma på Industrigatan i Landskrona. Föraren, en 47-årig man hemmahörande […]