DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Sverige behöver en hållbar energiproduktion

Detta har nu rubbats då nedläggningen av svensk kärnkraft drivits igenom i ett rasande tempo. Anläggningar som kan producera el oberoende av väder har fått stå tillbaka till förmån för väderberoende kraftproduktion, vilket innebär att elen numera i mindre utsträckning produceras när vi behöver den. Som en följd därav har södra Sverige ett permanentunderskott av elproduktion och där det är smutsig kolkraft och rysk naturgas […]

Skenande elpriser är ett hot mot välfärden

Den energikris vi ser idag är inget annat än ett misslyckande som i stor utsträckning går tillbaka till att ett antal partier sett till att stänga mycket väl fungerande kärnkraftverk. Sällan har väl Barsebäck varit så saknat som nu. Att elen var så dyr på fredagen beror till stor del på kapacitetsbrist i våra ledningar, […]