Om vädret håller klaras tidsplanen

Gatu Väg Väst AB, är entreprenören som bygger bryggan och trots stundtals ett något bistert höstväder så ligger man före i tidsplanen. – Meningen är att de ska vara klara med bryggan och bjälklaget  för badhuset den 19 januari nästa år. Det visade sig vid senaste avstämningen att arbetet ligger fem dagar före tidsplanen, berättar […]

Nu är första spadtaget för ett nytt kallbadhus nära

På torsdag förmiddag tas det första spadtaget för det nya kallbadhuset i Landskrona.I Badhusgatans förlängning, nära Citadellbadet och vattentornet skapas en ny mötesplats för Landskronaborna och ett besöksmål för turister. Via en 300 meter lång brygga med ett soldäck nås kallabadhuset som kommer att få en herr- respektive damavdelning för bastubad och däremellan en mindre […]

7 miljoner extra till det nya kallbadhuset

– Det stämmer att bygglovsansökan har kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen, säger stadsbyggnadsförvaltningens chef Johan Nilsson och berättar att ärendet nu är under handläggning. Några större avvikelser från vad som tidigare presenteras finns inte på ritningarna. – Endast mindre justeringar för att förbättra kallbadhuset, säger Johan Nilsson. Måste avvakta domstolsbeslutÄn har inte Mark- och miljödomstolen i […]

Dagens tomte: Jonny Karlsson

På många platser runt om i landet arrangeras så kallade gemensamma julabad. Är detta inget som 261kallbadarna_landskrona funderat på att dra i gång? -­ Det stämmer. Det är rätt många familjer som redan har det som tradition att bada på julafton. Det är klart att jag går i tankar om att arrangera något. Det hade […]

Frågor om nya kallbadhuset

Liksom många andra gläder jag mig verkligen åt att Landskrona ska få ett nytt kallbadhus. För oss åretruntbadare är det då extra viktigt att utformningen blir bra. På bilden i pressen såg man en fint designad byggnad med en likadan dam- och herravdelning med utsikt mot havet och en liten gemensam yta emellan. Jag blev […]

Nytt kallbadhus presenterat

Precis som Landskrona Direkt erfor rörde det sig om ett kallbadhus i Badhusgatans förlängning. Det vill säga alldeles vid vattentornet. Till skillnad från när planerna på ett nytt kallbadhus presenterades i oktober 2015 har kommunen nu gjort sin hemläxa och varit i kontakt med Oresund Dry Docks. Denna gång ska de badande hamna tillräckligt långt […]

Aktuellt igen: Kallbadhus på Halvmånen

I slutet av månaden ska fullmäktige besluta om budgeten för 2021. I samband med detta kommer det även utgå ett påbud till stadsbyggnadsnämnden  att återkomma med förslag på placering av och etablering av ett nytt kallbadhus. Treklövern har lagt sin budget för kommande år. I dokumentet uppdras också åt nämnderna formulera diverse mål som rör […]

Sista ordet om kallbadhusets placering inte sagt

VALFRÅGOR I SKUGGAN. I våras fattade fritidsnämnden beslut om att förorda alternativet att bygga ett nytt kallbadhus vid Lill-Olas. Än är dock inte det slutgiltiga beslutet taget, om, var och när ett nytt kallbadhus ska byggas längs Landskronas kust . Vi ställde därför frågan; Ska ett nytt kallbadhus byggas under nästa mandatperiod och om ”JA”, […]

Ikväll tas första steget mot ett kallbadhus i Lill-Olas

Idag förväntas fritidsnämnden att fatta beslut om att förorda alternativet att bygga ett nytt kallbadhus vid Lill-Olas. Badbryggan i Lill-Olas förlängs med 70 meter och där placeras ett nytt kallbadhus till en kostnad på 12-13 miljoner kronor.  Ytterligare två alternativ har funnits med i diskussionerna. Norra pirarmen vid Borstahusens hamn skrinlades ganska omgående. Längre gick […]

Nytt kallbadhus allt närmre i Lill-Olas

– Landskrona kommer att få ett nytt kallbadhus, det utlovar Torbjörn Brorsson, kommunalråd för moderaterna på måndagskvällen och kallar samtidigt till en presskonferens. – På tisdagen kommer fritidsnämndens arbetsutskott förhoppningsvis att fatta beslut om ett nytt kallbadhus. Detta beslut kommer därefter att skickas vidare till Fritidsnämnden och till Kommunstyrelsen för definitivt avgörande, förklarar han vidare. […]