Miljöförvaltningen kritiska till snabba processer

Miljöförvaltningen i Landskrona har de senaste åren upplevt att stadsbyggnadsförvaltningens planprocesser blivit allt mer tidsmässigt forcerade. Det har inneburit att de har haft svårt att hinna med kompletterande utredningar innan planerna ska antas i kommunstyrelsen. På onsdagen tog miljönämnden upp frågan och de håller med sin förvaltning. Därför har förvaltningschef Jörgen Hanak nu fått direktiv […]

Landskrona 231:a i miljöranking

I den politiska debatten hör vi ofta talas om höga miljöambitioner och tal om mål som att Landskrona ska bli Sveriges klimatsmartaste stad. Frågan är hur detta ska låta sig göras om man samtidigt inte vill delta i jämförelser med andra kommuner? En fråga som borde ställas till ledamöterna i miljönämnden om det inte vore […]

Företagarna allt mer nöjda med den kommunala servicen

Den som nyligen passerat kommunens digitala informationstavlor vid infarterna till staden har inte kunnat huka för budskapet… Ny rankingLandskronas service tillföretagen i topp Företagarna i Landskrona får bäst service i Skåne om man ser till kommuner med över 40. 000 invånare, enligt färsk ranking från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Landskrona gör en rejäl klättring […]