Ny ordförande i Rönnebergs Härads Hembygdsförening

Vid Rönnebergs Härads Hembygdsförening årsmöte i söndags valdes en ny ordförande. Den nye ordföranden heter Jörgen Bergstrand. Han bor strax utanför Billeberga i Södra Möinge och  har ett förflutet inom trädgårdsnäringen. Han är dessutom aktiv inom hemvärnet.                                                                                                                                                  Avgående ordförande , Johan Rietz, kommer fortsatt att vara aktiv i föreningen i första […]