Ahmet Gültekin skakad efter hemkomsten från katastrofområdet

Jordbävningen i Turkiet och Syrien som drabbade området ägde rum den 6 februari. Fredag den 24 februari rapporterade Reuters att över 50 000 personer har omkommit. Tusentals byggnader har skadats och hundra tusentals människor är utan bostad.– Det är kaos. Det är ett plågat folk och det psykiska lidandet är enormt. Efter jordbävningen har det […]

Handlare reser till Turkiet för att hjälpa jordbävningsdrabbade

Innan jordbävningen, som ägde rum den 6 februari, bestod Ahmet Gültekins TV-tittande nästan uteslutande av fotboll. Så är det inte idag. Idag står hans TV på kontoret i hans butik på från det han öppnar till han stänger. Kanalen är någon turkisk och bilderna visar på den totala ödeläggelse som jordbävningen har skapat. Antalet döda […]