Unga musiker får del av 225 000 kronor

Jaderska musikfonden delar varje år ut stipendier till unga personer med Landskronaanknytning, som utbildar sig inom sång och musik. I år är  det fem stipendiater som tilldelas 20 000 kronor var, samt en ung stipendiat som tilldelas 5 000 kronor, totalt 105 000 kronor. Utöver detta tilldelas Kulturskolan 120 000 kronor för att anordna orkesterläger. Årets stipendiater är: Ariana Jashari, musiklärarprogrammet, Malmö Musikhögskola  Diana […]

Stipendieregn över talangfulla musiker

Jaderska musikfonden delar varje år ut stipendier till unga personer med Landskronaanknytning, som utbildar sig inom musik och scenkonst. I år är det tio stipendiater som tilldelas 17 000 kronor var, totalt 170 000 kronor. Utöver detta tilldelas Kulturskolan 100 000 kronor för att anordna kör- och orkesterläger.– Det är fantastiskt. Det innebär att vi […]

Åtta f.d kulturskolelever får 15 000 vardera i stipendium av Jaderska

Stipendiaterna är Emma Lundmark, som går andra året på Performance Art School i Göteborg, en utbildning på högskolenivå, Diana Jashari som studerar klassisk tvärflöjt vid musikutbildningen på Göteborgs universitet och Daniel Tomanek, som studerar vid Musikhögskolan i Malmö. Ariana Jashari studerar också vid Musikhögskolan i Malmö för att bli musiklärare, medan Alice Sedin går första […]

Jaderska musikfonden delar ut 120 000 kronor

Jaderska musikfonden har delat ut stipendier sedan 1993 och sammanlagt har runt tre miljoner kronor delats ut sedan starten. Fondens tillgångar är placerade i aktier och räntebärande papper. 2020 delades totalt 75 000 kronor ut till 7 stipendiater. Antalet stipendier som delas ut och storleken på dessa beslutas av fondens styrelse. Det är möjligt att […]

Sju musikstuderande premieras

Jaderska musikfonden har beslutat att fördela årets stipendiesumma på sammanlagt 75 000 kronor till sju musikstuderande på eftergymnasial nivå. Fonden delar ut ett stipendium på 15 000 kronor och sex stipendier på 10 000 kronor. Det största stipendiet på 15 000 kronor går till 23-åriga sopranen Marta Saelöen, som nu går det sista året på Musik- och operahögskolan vid […]

Jaderska delar ut 120 000 kronor

Jaderska musikfonden kommer i år att dela ut tio stipendier, två på 20 000 kronor och åtta på 10 000 kronor vardera. Den högre summan får två operastuderande, 25-årige Fabian Düberg och 21-åriga Marta Saelöen. Bland de åtta övriga hittar vi något så pass ovanligt som en ung saxofonspelande tjej i Felicia Gullstrand. – Fabian […]

Nio stipendiater får 115 000 från Jaderska Musikfonden

Jaderska Musikfonden har beslutat att dela ut 115 000 kronor till nio unga musikstuderande. Sammanlagt elva ansökningar kom in till årets stipendieutdelning, och sju av de nio stipendiaterna har tidigare fått stipendier. Nya stipendiater är Alice Goldstrand, 19 år, och 18-åriga Cornelia Henrysson. Alice Goldstrand har avslutat en gymnasieutbildning med spetsinriktning inom musik på Spyken i […]

Tjugofemte utdelningen i Jaderska Musikfonden

Jaderska Musikfonden i Landskrona kommer också i år att dela ut cirka 150 000 kronor.  När stipendierna delas ut den 2 november blir det för den tjugofemte gången. Ansökningstiden pågår som bäst via musikfondens hemsida fram till den siste september. Fonden delar ut stipendier till ungdomar från eller med anknytning till Landskrona, ungdomar som studerar […]

Fem musikstipendier delas ut av Jaderska

Fem musikstuderande får årets stipendier från Jaderska Musikfonden i Landskrona. De fem som får 25 000 kronor vardera är Julia Andersson, Kim Bergkvist, Fabian Düberg, David Petersson Eklundh och Marta Saelöen. Samtliga har erhållit stipendier ur fonden tidigare. Julia Andersson, 24 år, studerar opera vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, och vid samma högskola […]

Jaderska Musikfonden delar ut 150 000 kronor

Jaderska Musikfonden i Landskrona kommer också i år att dela ut cirka 150 000 kronor. När stipendierna delas ut den 2 november blir det den tjugofjärde utdelningen. Ansökningstiden pågår som bäst via musikfondens hemsida fram till den siste september. Fonden delar som bekant ut stipendier till ungdomar från eller med anknytning till Landskrona, ungdomar som […]