Konturerna av ett nytt idrottsplatsområde kan skönjas

Så smått börjar den första isrinken av två att ta form. Isoleringen under själva isytan läggs på plats. Runt fotbollsplanerna längs med Idrottsvägen tas den gamla häcken ner och innanför densamma plockas en konstgräsplan bort. Den som under de senaste dagarna tagit en promenad på idrottsplatsområdet kan notera att det inte råder någon semestervila. Semester […]

Startskott för ett modernare idrottsområde

Under hösten antog kommunfullmäktige Landskronas vägval 2020. Den tyngsta posten i vägvalet, åtminstone sett till ekonomin, är en upprustning av idrottsplatsområdet i Karlslund. På måndagen var frågan uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och därefter gick staden ut med ett pressmeddelande med rubriken  ”Nu fortsätter utvecklingen av Karlslunds idrottsområde”. Turerna kring den framtida utvecklingen av Karlslunds idrotts- […]

Idrottshall i förfall

– Finns det ingen underhållsplan för anläggningarna på idrottsplatsområdet? Frågan aktualiseras allt oftare. Landskrona Direkt har på sistone skrivit om bristerna i ishallen och på själva Landskrona IP. I veckan har bilder på stadens arkitektoniska pärla från 1965, Landskrona Idrottshall florerat på Facebook. Det är för idrottsutövare och säkert alla andra en bedrövlig syn av […]

På idrottsplatsfronten intet nytt

Fotograf: Perry Nordeng

Vad händer på idrottsplatsområdet? Så sent som i oktober ställde vi frågan till ansvariga i Landskrona stad och åter har vi upprepat densamma. Mattias Pålsson ungdomsansvarig i IF Lejonet är en av flera ideellt arbetande föreningsmänniskor i Landskrona som tycker att det minst sagt börjar bli hög tid för kommunen att presentera hur tankegångarna går. […]

Vad händer med idrotts- och rekreationsområdet i Karlslund?

Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.

Vid årsskiftet löpte avsiktsförklaringen mellan staden och Serneke Projektstyming AB ut. – Det har snart gått ett år och vi har inget hört. Blir det inget av med Serneke bör vi istället se om vi kan göra något i egen regi.  Vi bör då se om vi kan använda oss av den klimat- och strukturfond […]