Föreningar får corona-stöd från kommunen

Den, sedan snart ett år pågående pandemin, har inneburit stora inkomstbortfall för föreningslivet i Landskrona. Nu kompenseras såväl kultur- som idrottsföreningar från kommunen. Regeringens beslut om att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer och därefter åtta personer har inneburit minskade intäkter för föreningslivet då verksamheter helt har ställts in eller att antalet […]

Kulturarvsdagen på Ven

Vi noterar att Hvens Hembygdsförening och Tycho Brahe-museet även i år deltar i Riksantikvarieämbetets Kulturarvsdag, som i år har temat “Människors värv och verk – en resa i teknik och industrihistoria”. På söndag firas Kulturarvsdagen på Nämndemansgården.– Jag har samlat ihop ett 50-tal foto och tidningsartiklar som kommer visas och klockan 12.30 kommer Karin Gustavsson […]