Bygg ut ”Hesa Fredrik” i byarna samt skapa fler skyddsrum

– I tätorten har vi 336 skyddsrum inom en radie på ca 3,5 km och det är viktigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att kraven uppfylls. Om så inte är fallet är fastighetsägaren är skyldig att, efter föreläggande, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga. I en del kommuner […]

Ingen ”Hesa Fredrik” i byarna

Kvinnan var mycket orolig för situationen i världen och hon undrade varför det inte ljöd i Glumslöv. Landskrona Direkt kontaktade Eva Lövbom, chef samhällsskydd och trygghet i Landskrona stad.– Vi har inga tyfoner i byarna, säger Eva Lövbom och förklarar.– Det är myndigheterna som gjort den bedömningen att de inte behövs. När ”Hesa Fredrik” ljuder […]

Viktigt meddelande till allmänheten

På måndag 7 mars klockan 15.00 testas varningssystemet ”Hesa Fredrik”, informerar Räddningstjänsten i Landskrona via sina sociala mediekanaler och ber allmänheten att sprida informationen. Det finns ingen anledning till oro utan att det är ett schemalagt test för att kontrollera att signalen Viktigt meddelande fungerar. Varningssystemet testas fyra gånger årligen och i  år infaller detta […]

Larm från båt orsakade oro

En läsare kontaktade Landskrona Direkt på måndagen och undrade vad det var för larm som hördes över centrala Landskrona på måndagsförmiddagen. Från räddningstjänsten meddelar man att det med all säkerhet rörde sig om en övning på en båt i hamnen. På måndagen ljöd ”hesa Fredrik” över Landskrona. Allt enligt det schema som gäller för test […]