Kolonist överklagar klubbad handlingsplan

Vid lunchtid i fredags lämnade Jonas Levin, ordförande i Kopparhögarnas koloniförening in en överklagan på kommunfullmäktiges beslut gällande den handlingsplan för Landskronas koloniområde som klubbades igenom i slutet av januari. – Handlingsplanen är på flera punkter inte överensstämmande med verkligheten, säger han som nu hoppas att såväl länsstyrelsen som förvaltningsrätten drar öronen åt sig. Jonas […]

Handlingsplanen för koloniområdena godkändes av politiken

Några större betänkligheter att klubba genom handlingsplanen för Landskronas koloniområde hade inte treklövern vid gårdagens kommunfullmäktige, detta trots att samtliga oppositionspartier, det vill säga S, SD och V försökte få gehör för en bredare samling och helhetssyn i frågan. – Landskrona ska värna om sin kolonikultur och vara stolta över alla vackra och levande koloniområden […]

Öppet brev till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige

Gällande ersättningsförslagen som kommunens mark- och exploatering (Mex) kommit med, tänker vi i kopparhögarna såhär: Förslag 1: Flytt av stuga till anmodad plats 15 000 kronor i flyttbidrag. Landskrona stad ”bjuder” på inkoppling av ström. Ingår Ingrävning av el från tomtgräns till fasadmätarskåp? 15 000 kronor räcker till att sätta plintarna som stugan enligt avtalet […]

Koloniernas handlingsplan klubbas på måndag

Vårtecken syns lite varstans just nu. Snödropparna blommar i kolonierna och snart släpps sommarvattnet på.

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till “Handlingsplan för Landskrona koloniområde” i vilken det bland annat framgår att gångarna 11-13 på Sankt Olofs Vång på sikt ska omvandlas till bostadsområde. Handlingsplanen tar även upp framtida avloppslösning inom respektive område. Även problem med misskötta tomter och permanentboende ventileras och ger förslag på lösningar. I en insändare […]

En fjärdedel av S:t Olovs vång föreslås bli bostäder

En fjärdedel av S:t Olovs vångs koloniområde kan komma att omvandlas till  bostadsområden. Områdets stationsnära läge är attraktivt ur ett stadsplaneringsperspektiv, anser stadsbyggnadsförvaltningen som nu överlämnat en handlingsplan för stadens koloniområde till politikerna kommunstyrelsen. Landskrona är i förhållande till sin storlek Sveriges kolonitätaste stad. Idag räknar man in cirka 1400 kolonilotter inom sex olika områden. […]

BoIS handlingsplan beviljad

På tisdagen fick Landskrona BoIS beskedet från Elitlicensnämnden att den handlingsplan klubben lämnat till fotbollförbundet är beviljad. Elitlicensen innebär i grunden att svenska elitfotbollsklubbar måste ha ett positivt eget kapital. Landskrona BoIS gick in i 2018 med ett negativt eget kapital på 2,5 miljoner kronor. Därför har föreningen varit tvungna att lämna in en handlingsplan […]

SD vill se en handlingsplan mot TBC

Sverigedemokraterna har motionerat och vill se en ökad beredskap på bland annat stadens skolor och asylboenden för att upptäcka och förhindra smittspridning av tuberkulos (TBC). I en motion till fullmäktige med rubriken ”Beredskap gällande TBC” vill de fyra sverigedemokraterna Stefan Olsson, Daniel Petersson, Fredrik Malm och Lars Ekvall att kommunstyrelsen delegerar till berörda nämnder att […]

Landskronahem vill satsa en miljard

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i Landskronahem presenterades och klubbades den omdebatterade handlingsplanen som ska ligga till grund för det allmännyttiga bostadsbolaget de närmaste fem åren. Klart är att det kommer att bli stora förändringar och satsningarna  som nämns går loss på nästan en miljard kronor. Men hur allt ska finansieras framgår inte. Detta ska Landskronahems […]