Bättre betyg trots corona

Det har varit ett rörigt läsår för eleverna i stadens grundskolor. En del av utbildningen har skett på distans, vikarierna har avlöst varandra och frånvaron har varit hög. Trots detta ser årets siffror bättre ut för de som slutar grundskolan i jämförelse med förra året. – Det är med stor glädje, och stolthet, vi kan […]

Allt fler elever får gymnasiebehörighet

Allt fler grundskoleelever som slutar nionde klass i de kommunala skolorna får gymnasiebehörighet. I år är siffran 82 procent. Samtliga skolor utom en visar på högre genomsnittsbetyg, så kallat meritvärde. Det är bara Seminarieskolan som fortfarande dras med stora problem. Jämfört med fjolåret så har andelen som får gymnasiebehörighet ökat från 76 till 82 procent. […]

Meritvärde och behörighet på friskolorna

I veckan skrev vi om årets medelbetyg på de kommunala grundskolorna. Vi har också redovisat att det där finns 92 elever som vid skolavslutning i årskurs 9 inte är behöriga till gymnasiet. Landskrona Direkt har nu varit i kontakt med rektorerna vid Landskronas friskolor och fått deras meritvärde samt hur situationen ser ut med behörigheten […]

92 elever obehöriga till gymnasiet

Med all rätt lovprisas ofta Landskrona stads skolsatsningar. Genomsnittsbetyget har gått upp avsevärt under senare år men ett stort problem kvarstår och ökar rent av i år. Landskrona har under ett antal år legat ganska stabilt runt 20 procent av grundskoleeleverna som varit obehöriga för gymnasiestudier. Denna siffra har i år i de kommunala skolorna […]