Gärdesgatan snart vid vägs ände

Gärdesgatan har nästan nått vägs ände om uttrycket tillåts. Sedan i augusti har det boende haft arbete i gatan utanför sina fastigheter. På torsdag morgon påbörjas inkopplingen av den nya vattenledningen. NSVA har utfört en VA-sanering i Gärdesgatan, i sträckan mellan Exercisgatan och Vengatan.  – Vi har nu fått godkänd täthetskontroll och ett godkänt vattenprov […]

Omfattande arbete på Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan. Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga […]