Ny gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv

Landskrona stads antagna cykelplan fortsätter att förverkligas. Närmast ska en gång- och cykelväg mellan Saxtorp och Kvärlöv iordningställas. För att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister skapas nu en gång- och cykelväg mellan Saxtorps gamla stationsby och Kvärlöv. Den gamla banvallen mellan byarna beläggs med krossad asfalt i syfte att skapa en tillgänglig gång- och […]

Gång- och cykelbana öppnas för biltrafik

De bilburna gästerna till nya Hotel Öresund ska lättare kunna ta sig fram. Nu vill nämligen stadsmiljöavdelningen pröva lämpligheten att öppna upp Södra Långgatan mellan Kungsgatan och Storgatan för trafik. Ett stråk som idag utgörs av en gång- och cykelbana med smågatstenar. Det grävs redan idag i den 3,5 meter breda gång- och cykelvägen mellan […]