Karlslundsbadet blir kontantfritt

Karlslundsbadet har vid ett stort antal tillfällen råkat ut för inbrottstjuvar. Framför allt så är det kontanter som tjuvarna velat komma åt. Men från och med den 1 oktober kommer all kontanthantering på Karlslundsbadet att upphöra. Det fick ledamöterna i stadens fritidsnämnd besked på i samband med ett möte på tisdagen. – Personalens trygghet måste […]

Rockader att vänta bland nämnder och förvaltningar

Teknik- och servicenämnden och fritidsnämnden kan slås ihop till en gemensam nämnd med namnet teknik- och fritidsnämnden. Det ville i alla fall majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen då de hade möte på onsdagen. Socialdemokraterna avstod från att delta i beslutet.  Det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige. Skulle så bli fallet så kommer en teknik- och […]

3371 färre bad än väntat

Fritidsnämndens mål att 35 % av badens kostnader i Landskrona skulle vara självfinansierande nåddes inte under fjolåret. Istället slutade procentsatsen på 28. Förhoppningarna att 62 000 badade skulle besöka Karlslundsbadet under 2017 klarades inte riktigt. 58 629 besökare räknades in under året. – Ökade underhållsinsatser och ändrade öppettider under sommaren har varit bidragande orsak, skriver förvaltningschef […]

Tunga besked om äldres aktivitetsstöd

Den minnesgode läsaren kommer ihåg Björn Wiklunds medborgarförslag som ledde till en motion från Vänsterpartiet som senare också antogs av fullmäktige och som gick ut på att ge aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter. Ett år gick och Björn Wiklund började efterlysa stödet. Av oklara anledningar, möjligen kostnadsmässiga, hade motionen fastnat hos fritidsnämnden. Fritidsnämndens ordförande, det […]