Papper istället för penséer

Det är inte alldeles enkelt att få raka och klara besked kring den omorganisation som råder inom ett par förvaltningar i Landskrona stad. Det har bland annat hänvisats till ”business case” och att det handlar om ”att leverera bättre välfärd utan att öka kostnaderna”. Inte blir det lättare när vi ställer frågor om nyanställningar där […]

Thoresson klar som fritid- och kulturchef

Nu står det klart att fritid- och kulturfönämnden under mandatperiodens kommande tre år kommer att ledas av Csaba Bene Perlenberg (-), partilös men som sitter på ett mandat från Liberalerna. Klart idag blev också att förvalningen kommer att ledas av Kjell Thoresson.

Kommunstyrelsen beslutade idag att utse Kjell Thoresson till förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen som han tillträder den 1 januari 2016. Kjell Thoresson, som under många år arbetat inom stadens utbildningsväsende, har innehaft tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan 2014-12-01. Nu kan han stryka tf på visitkortet. Samtidigt står det klart att fritid- och kulturförvaltningen även under […]