Unga fotografer – se hit!

Claës Lewenhaupts stipendiefond för unga fotografer bildades efter fotografens död 1990. Fram till och med 2022 har stipendiet delats ut 21 gånger.  Via Landskrona Fotos hemsida kan man nu ansöka om att bli årets stipendiat. Stipendiets ändamål är att främja unga fotografers möjlighet att utveckla eller fullfölja ett fotografiskt projekt.  Ansökan som man har hela […]

Finland nordiska mästare i fotografi

Landskrona firar Finland 100 år genom att sätta fokus på finskt fotografi. Fram till den 17 september kan man på Landskrona Museum ta del av Landskrona Foto View Finland, en utställning i tre delar som enligt expertisen slår det mesta och bästa inom svensk fotografi. – Skälet till att vi valde Finland är att de […]

Kulturtorsdag om Jean Hermanson

Filmaren och fotografen Nils Petter Löfstedt kommer  till Landskrona museum för att berätta om sitt arbete med dokumentären om Jean Hermanson. Filmen som kommer att visas på SVT under nästa år är en berättelse om Jean Hermansons lika skarpsinniga som ömsinta sätt att dokumentera sin omvärld. I en önskan att få reda på mer om de […]

Thomas H Johnsson får arbetsro

Fotografen och konstnären Thomas H Johnsson tilldelas Sveriges författarfonds arbetsstipendium 2016. Sveriges författarfond är skapat för att tilldela statliga medel till upphovsmän av betydande litterära verk. Fonden handläggs av en styrelse där ordföranden och tre ledamöter jämte suppleanter förordnas av regeringen. Fonden förvaltas av Kammarkollegiet inom Finansdepartementet.– Det känns oerhört hedrande. Att det dessutom är […]