Förskolepersonal i skolbänken

Från och med i höst satsar utbildningsförvaltningen i Landskrona ytterligare på all förskolepersonal och utökar kompetensutvecklingsdagarna från två till fyra. I dag har alla pedagoger som arbetar på de kommunala förskolorna i Landskrona samlats till en första gemensam kompetensutvecklingsdag på Örenäs slott. Dagen kommer att ha fokus på förskolans viktigaste uppdrag, undervisning i förskolan. – […]

Första förstelärarna i förskolan utsedda

I dag får Landskrona sina fyra första förstelärare inom förskolan. Pedagogerna får titeln vid en ceremoni i Stockholm ikväll.Alla fyra pedagogerna är tillsammans med sina respektive förskolechefer samt förskolechef Christine Rosendahl på meritering på Norra Latin i Stockholm i kväll. Christine Rosendahl är medbjuden eftersom hon är den som varit med och tagit fram underlagen för […]