Stena tar över dan innan nyår

Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i torsdags att de inte finner skäl till att meddela prövningstillstånd angående affären mellan AB Landskronahem och Stena Fastigheter Malmö AB. Kammarrättens avgörande står därmed fast. Detta innebär att affären vinner laga kraft. 2016-06-22 beslutades det i kommunfullmäktige att Stena Fastigheter Malmö AB får köpa sammanlagt 1 225 lägenheter och ett LSS-boende […]

Paulsson köper fastighet på gågatan

Vi noterar att Paulssons Fastigheter förvärvar en kommersiell fastighet i centrala Landskrona. Paulssons har ingått avtal med Scanbygg i Ystad AB om förvärv en kommersiell fastighet i Landskrona. Förvärvet genomförs som en bolagsaffär med tillträde den 22 december, 2015. Fastigheten är centralt belägen på gågatan (Järnvägsgatan) och inrymmer verksamheterna Lindex, KappAhl, Team Sportia, restaurangen China […]