Ensam? Helst inte!

Ofrivillig ensamhet är inte bara tråkig. Den innebär dessutom en klar hälsorisk för till exempel hjärt- och kärlsjukdom. Men, det finns vägar ut ur ensamheten.  Hör Peter Strang, cancerläkare och professor inom palliativ medicin, berättar om vad det betyder för hälsan att vara ensam mot ens vilja. Personal från Anhörigcentrum, träffpunkterna samt andra, berättar också […]

Diakonerna efterlyser ensamma som vill ha besök

Marie Branting, diakoniassistent och Cheryl French, diakon flakerar Marianne Larsson och Yvonne Dandanell som båda är frivilliga resurspersoner för diakonin. Foto: Hjördis Thelander.

Sommaren är en tid då ensamheten känns värre än vanligt. Barn, barnbarn, släktingar och goda vänner reser iväg på semester och telefonen blir tystare än vanligt. En viktig uppgift för både diakoner och frivilliga är att hälsa på hos personer som känner sig ensamma och som vill ha en pratstund eller ta en fika med […]