Socialstyrelsen undrar om äldreomsorgen

Genom att delta i enkätundersökningen har de berörda möjlighet att påverka sin omsorg.– Svaren är viktiga för både politiker och tjänstepersoner i Landskrona, och vi använder resultatet för att förbättra våra verksamheter, skriver staden på sin hemsida. Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Sista dagen att svara på enkäten är […]

Landskrona i topp när det gäller ungas aktiviteter

Landskrona är näst bäst i landet på hur tillgången till en bra fritid för ungdomar ser ut. Det uppger Ungdomens Nykterhetsförbund som årligen rankar Sveriges kommuner utifrån en enkät med frågor som tar upp bland annat tillgång till nyktra mötesplatser, ungdomarnas  inflytande, samarbete med föreningsliv och vilka insatser kommunerna gör under alkoholtäta högtider. Landskrona får […]