Fasadbelysning på Elverket stals

Den 9 oktober tänkte Landskrona Energi deltaga i ett ljusprojekt genom att ha fasadbelysning på det gamla elverket på Gasverksgatan. De armaturer som monterades upp i början av augusti stals dock redan efter två dagar. Nu väntar man på nya armaturer men det är tveksamt om de hinner levereras och sättas upp innan den 9 […]

Elverket får fasadbelysning

Rivningen av stora delar av före detta Thorn Lightings byggnader har inneburit att allt fler upptäckt skönheten i gamla Elverket som ligger på Inddustrigatan, väl synlig från rondellen 33 lågor i centrala Landskrona. Ännu fler lär upptäcka byggnaden då denna kommer att belysas. – Igår fick vi bygglovet för att ljussätta Elverket och idag kommer […]

Lysande elverk kan bli aktuellt

1905 fick stadsarkitekt Fredrik Sundbärg i uppdrag att rita Landskrona Elverk. Byggnadens utformning skulle likna en borg och ingjuta en känsla av styrka, stabilitet och trygghet. Två år senare påbörjades bygget och den första provdriften kördes 1908. Nu 111 år senare kan elverkets pampiga fasad komma att belysas. En läsare kontaktade redaktionen och ansåg att […]