DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

I bostadsbristens Landskrona

Bostadsproblemet i Landskrona är en av de mest akuta frågorna som staden står inför idag. Många människor kämpar för att hitta en lämplig bostad till ett rimligt pris, vilket har lett till en ökning av hemlöshet och trångboddhet. Detta är en fråga som måste tas på allvar av stadens beslutsfattare och lösningar måste hittas för […]

Bostadsbrist ett problem när våldsutsatta behöver tak över huvudet

– Den generella bostadsbristen är det stora överhängande problemet som i sin tur förvärrar övriga centrala problem som till exempel våldsutsattas ekonomiska situation, svårigheter att bryta sig loss och lämna en våldsam relation och svårigheter att hitta boende för särskilt utsatta grupper, säger Hannes Hart Svedberg, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för den skånska kartläggningen. […]