Barn på Öster och i centrum har mer tungmetaller i blodet

Barn i åldern sju till elva år som bor nära södra industriområdet har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än barn som bor längre bort. Halterna är upp till 24 procent högre. Och de senaste 15 åren har nivåerna av kadmium och kvicksilver i blodet inte minskat, vilket oroar forskare på Lunds […]

Bilbatterier i brand

Efter en stunds släckarbete körde man in lastbilen på Boliden Bergsöes fabriksområde. Väl där tippades lasten ur och branden kunde släckas. Släckningsarbetet tog cirka en timme innan räddningstjänsten kunde lämna platsen.