Röda Korset och Livsglädje fick bidrag

Röda Korset sökte 50 000 kronor men beviljades ”endast” 40 000. Bidraget anger de ska användas till aktiviteter för barn under 2024, kontantstöd och materiel till deras cykelverkstad. Målet för bidraget är att stötta kvot- och skyddsflyktingar i de behov som Röda Korset har identifierat. Föreningen Livsglädje Landskrona Barn och Unga ansökte och fick 25 000 kronor. Föreningen […]

Så här mycket får kulturföreningar och studieförbund i bidrag i år

Det är kulturförvaltningen som samlar in ansökningarna och sammanställer allt. Därefter lämnar de in förslag till kulturnämnden. En del ifrågasättanden fanns när förslagen togs upp på det senaste mötet men eftersom inga motförslag lämnades så klubbades förvaltningens förslag genom. StudieförbundenÅtta studieförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för året. Till årets fördelning av bidrag utgår 410 000 […]

Bidrag till arrangörer av sommaraktiviteter

Nu kan föreningar, organisationer, kommunala aktörer och företag söka bidrag för att anordna gratis aktiviteter i sommar för barn och unga i Landskrona. För andra året i rad, fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) pengar till landets kommuner för att utveckla och genomföra sommarlovsaktiviteter.  Landskrona stad får cirka 1,6 miljoner kronor för att under […]