Granska kommunens ”Business Case”

Stefan Olsson, kommunalråd för SD har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ”Effektiviseringar eller besparingar?  Det är dags för en extern granskning av de generella effektiviseringskraven”. – Kommunledningen väljer att benämna detta som ”Business case”  Det är en term som privata företag oftast använder, säger han och vill sen en översyn av modellen. […]

Besparingar på skolmaten

Stora förändringar sker inom det som tidigare kallades kostverksamheten inom Landskrona stad. I höstas gjordes vad som så vackert heter ”överenskommelser om avslut av tjänst” med såväl kostchef, en enhetschef samt en måltidsutvecklare. Då talades det om arbetsbrist och drygt en miljon kronor betalades ut i avgångsvederlag. – Det har inte uppstått någon övertalighet, beträffande […]

Kärvare ekonomi att vänta i kommunen

– Det ekonomiska läget för Landskrona stad, såväl som för flertalet kommuner i Sverige kommer att vara ansträngt de närmsta åren, det skriver de båda stadsdirektörerna Christian Alexandersson Stefan Johansson till sina förvaltningschefer och höjer redan nu ett varningens finger för effektiviseringsuppdrag på mellan 20-30 miljoner kronor till nämnderna under 2018. Sveriges kommuner och landsting […]