Barn på Öster och i centrum har mer tungmetaller i blodet

Barn i åldern sju till elva år som bor nära södra industriområdet har högre halter av bly, kvicksilver och kadmium i blodet än barn som bor längre bort. Halterna är upp till 24 procent högre. Och de senaste 15 åren har nivåerna av kadmium och kvicksilver i blodet inte minskat, vilket oroar forskare på Lunds […]

Driften på Befesa Scandust kan vara igång om en månad

Omfattande miljöskyddsåtgärder, en uppgradering av delar av anläggningen samt en realistisk plan för kvarstående åtgärder gör att Länsstyrelsen bedömer att driften på Befesa Scandust kan återupptas inom en månad. Länsstyrelsen gör bedömningen efter tisdagens avstämningsmöte med Befesa Scandust. Bolaget har under den senaste månaden genomfört täthetsprovning och relining av brunnar och avloppsledningar, utfört tankbesiktning, testat […]

Länsstyrelsen förbjuder Befesa Scandust att bedriva verksamhet

Uppdaterad kl. 14.55 Länsstyrelsen Skåne förbjuder miljöfarlig verksamhet på Befesa Scandust i Landskrona under nuvarande former. Förbudet gäller från och med söndagen den 11 december. Länsstyrelsen Skåne fattar beslutet sedan resultaten kommit in från de planerade och oplanerade provtagningarna den 29 november. De visar alarmerande höga halter av cyanid och flera olika tungmetaller i slamvatten […]

Landskronaborna kan dricka sitt vatten som vanligt

Höga halter av cyanid har uppmätts i grundvattnet på en industritomt i Landskrona. Det tas inget dricksvatten från stadens grundvatten. Dricksvattnet i Landskrona kommer från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Som en säkerhetsåtgärd kommer NSVA dock att ta utökade dricksvattenprover på ledningsnätet i det aktuella området. Konsultbolaget WSP Sverige AB har undersökt halterna av […]