Befesa Scandust startar åter upp

Länsstyrelsen tillåter Befesa Scandust att nystarta återvinningen det meddelar företaget via  sin hemsida idag. Idag den fjärde maj meddelade Länsstyrelsen att de har hävt förbudet att bedriva återvinning vid Befesa Scandusts verksamhet i Landskrona, det skriver företaget på sin hemsida. Efter att ha fokuserat på att rusta upp verksamheten sedan december 2016 kan Befesa Scandust […]

Startdatum för Scandust

Det finns nu ett preliminärt datum – 24 april – då Befesa Scandust kan återuppta produktionen i anläggningen i Landskrona. Datumet ställdes upp vid ett avstämningsmöte mellan bolaget och Länsstyrelsen Skåne igår. – Det är viktigt att påpeka datumet är preliminärt. Länsstyrelsen har begärt att få in en del nya kompletteringar, och en eventuell produktionsstart […]

Befesa Scandust renar marken

Sedan Befesa Scandust stängde ner sin verksamhet i december ifjol har mer än 40 mark- och grundvattenprover på och runt Befesa Scandusts område genomförts. I en slutlig rapport för markundersökningen står att läsa att Varvsudden är förorenad av metaller, cyanid och andra kemikalier, dels från Befesa Scandust och dels från tidigare varvsverksamhet och utfyllnader. Dock […]

Fortsatt driftstopp på Befesa Scandust

Driften på Befesa Scandust kan återupptas tidigast i mars, det klargör Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande på tisdagen. Tidigast under mars månad kan driften på Befesa Scandust i Landskrona återupptas. Detta under förutsättning att bolaget är klara med de åtgärder som krävs, samt att bolaget har kommit in med en godkänd säkerhetsrapport och riskbedömning utifrån […]

Slam forslas bort från Befesa Scandust

Zinkslammet på Befesa Scandust i Landskrona ska samlas ihop och den 10 januari inleds en utlastning till Tyskland. Därefter ska hela anläggningen rengöras. Det står klart efter gårdagens avstämningsmöte mellan Länsstyrelsen Skåne och representanter för Befesa Scandust – Vi hade ett bra möte och arbetet går framåt. Jag är nöjd med att Befesa Scandust har […]

Länsstyrelsen och Befesa i möte

Nu har ett möte mellan Länsstyrelsen Skåne och Befesa Scandust hållits om de förelägganden som ålagts Landskronaföretaget.  Vid mötet deltog representanter för Länsstyrelsen Skåne, Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket och SGI, Sveriges geotekniska institut. Befesa Scandust företräddes av koncernens finanschef Wolf Lehmann och vd Fredrik Trydegård. Vid mötet medverkade också konsulter som bolaget anlitat för att arbeta med de […]

Befesa Scandusts existens i fara – stänger ner verksamheten

UPPDATERAD 17.35 Nu har Befesa Scandust fått alla förelägganden som gäller efter Länsstyrelsens beslut igår som bland annat innebär att företaget måste upphöra med sin huvudsakliga verksamhet på söndag. Befesa Scandust anser dock att kraven är ”extremt långtgående och saknar all proportionalitet” och har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen. Företaget begärde också inhibition vilket […]

Scandusts vd avvaktande

Befesa Scandusts vd Fredrik Trydegård har ännu inte fått ta del av hela undersökningen som Länsstyrelsen genomfört på företaget. Han är också förvånad över beslutet att man tvingas stoppa produktionen. Han är dock öppen för ett samarbete för att komma till rätta med problemen även om han fortfarande inte vill säga att cyaniden kommer från […]

Vitesförelägganden mot Scandust

Länsstyrelsen Skåne har beslutat om två vitesförelägganden enligt miljöbalken mot Befesa Scandust i Landskrona. Vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har allvarliga miljöproblem uppkommit i bolagets närhet. Bland annat har omfattande fiskdöd noterats i Södra hamnbassängen och kommunens avloppsreningsverk har slagits ut vid upprepade tillfällen. I samband med schaktarbeten på en intilliggande fastighet […]

Befesa Scandusts vd förnekar cyanidutsläpp

Igår skrev vi om att cyanidhalterna i grundvattnet på varvsudden är skyhöga samt att Landskrona stads miljöförvaltning och Länsstyrelsen pekar ut Befesa Scandust som utsläppskälla. Idag svarar företagets vd Fredrik Trydegård på påståendena och enligt honom är företaget med största sannolikhet oskyldiga till de höga cyanidhalterna. – Alla rapporter och utredningar vi har gjort hittills […]