Sju av tio barngrupper för stora i Landskrona

Över hälften av alla barngrupper i förskolan är större än rekommenderat i Sverige. I Landskrona är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna i förskolan större än de får vara. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek. Enligt Skolverkets riktlinjer bör förskolans barngrupper för ett- till treåringar inte vara större än 12 barn. […]

Kostar barnens bästa för mycket?

Jag tror att all personal på förskolorna måste ha dragit en lättnades suck när man fick höra att det är 200 barn mindre till hösten. Inte för att de inte tycker om sitt arbete utan för att de nu äntligen kanske skulle få möjlighet att utföra den under drägliga villkor. Det var innan arbetsgivaren inkluderade 40 […]

Låna ut barnskötarna till omsorgen

– Vi föreslår att vår förvaltning snabbt börjar jobba med utbildningsförvaltningen för att lyckas rekrytera över så många som möjligt till omsorgsförvaltningen och att det ska ske med bibehållen lön och ett löfte om återanställning i den ordinarie verksamheten så snart den verksamheten tillåter det, säger Erik Rantzow (SD). Han menar att behovet av personal […]

40 kan få gå när kommunen skär ner

Antalet födda barn i Sverige sjunker rejält, och födelsetalen har inte varit så här låga sedan SCB startade mätningarna i mitten av 1700-talet. Den nationella trenden har varit nedåtgående sedan 2010, trenden är global och barnafödandet går ner i nästan alla världens höginkomstländer. Prognosen för Landskrona pekar på att barnkullarna inte kommer att öka igen […]