DEBATTINLÄGG - Åsikter på denna debattsida är skribenternas egna

Landskrona ska bli Sveriges mest barnvänliga stad

Jonas Esbjörnsson

Landskrona är en segregerad stad och detta sätter sin prägel på delar av det sociala livet. Det finns spänningar mellan människor och det råder i vissa områden trångboddhet och fattigdom. Det är bilden av en stagnerad välfärdsutveckling. Det är också bilden av nyliberal politik som motverkar jämlikhet och integration. Hög arbetslöshet och svaga inkomster skapar […]

S vill se krafttag mot barnfattigdom

Kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) vill se "En kommission för hela Landskrona"

Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige lagt förslag på hur Landskrona ska komma till rätta med den höga barnfattigdomen. Ett av förslagen känns igen från en nyligen ratad motion, den om avgiftsfri kulturskola. – Det handlar om rättvisa. I fullmäktige fick vi höra att det rör sig om 300 000 kronor. Det är en […]