Skolpolitikerna om betyg i årskurs 4

Åsikterna kring betygsförsöket i årskurs 4 går isär. Landskrona Direkt ställde frågan till fyra politiker om hur dessa ser på att två skolor i Landskrona från och med i höst sätter betyg på sina elever i årskurs 4. – Pilängskolan jobbar målmedvetet med att lyfta elevernas resultat. Nu har rektor efter att ha lyssnat in […]

Lärarfack kräver tvisteförhandling

Lärarförbundet har idag begärt en lokal tvisteförhandling för brott mot lokalt kollektivavtal om samverkan, arbetsmiljö och hälsa med anledning av det fattade beslutet om omorganisation på Pilängskolan. När Landskrona Direkt på torsdagen begärde att få ut protokoll från Pilängskolans förhandlingar/samverkan med lärarnas fackliga företrädare fanns inget sådant, trots att detta är en av förutsättningar för […]

Skolverket om betygsförsöket på Pilängskolan

För få skolor ingår i försöksverksamheten om betyg i årskurs 4 vilket medför att det inte blir möjligt att mäta betygens effekt på elevernas kunskapsutveckling anser Skolverket. Ändå genomförs försöket, bland annat i Landskrona. Endast 17 skolor i landet har hoppat på försöket med betyg från årskurs 4. Samtliga skolor som ansökt har beviljats deltagande. […]

Landskrona sätter betyg från årskurs 4

Skolverket har beviljat utbildningsförvaltningen i Landskrona stad att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4. Försöksverksamheten startade hösten 2017 och pågår till och med vårterminen 2021. Under denna period ska deltagande skolor betygsätta kunskaperna hos elever i årskurs 4 och 5. Av de kommunala skolorna i Landskrona är det Pilängskolan som är med i […]