Misskötsel når nya höjder på koloniområde

Även skötseln av området och lotterna hamnar ofta på dagordningen. Det senare har diskuterats flitigt i Kopparhögarna i sommar. – Under mina elva år som kolonist har det aldrig tidigare varit så försummat på de allmänna ytorna som i år, säger Alexandra Nilsson, styrelseledamot som tillsammans med koloniföreningens ordförande Maja Andersson bjudit ut Landskrona Direkt […]

Staden träffade kolonister

Följetången om de arsenikförorenade tomterna på Kopparhögarnas koloniområde fortsätter. På onsdagen kallade stadsbyggnadsförvaltningen de drabbade koloniägarna till möte. Mellan 40-50 koloniägare på Kopparhögarna träffade företrädare för staden på Hotel Öresund på onsdagen. De kallade var de som kommer att få lämna sina kolonilotter på grund av arsenikförgiftad mark. Enligt stadsbyggnadsförvaltningens chef Johan Nilsson gick mötet […]

Arsenikdrabbade kolonister på agendan

I veckan var ett fyrtiotal koloniägare från Kopparhögarna inbjudna till ett möte på Hotel Öresund,  samtliga med kolonier inom den åtgärdsgräns för arsenik på koloniområdet som kommunen tagit fram. – Mötet är ingen öppen tillställning utan endast till för de som är inbjudna, detta på grund av Corona-restriktioner som vi måste förhålla oss till. Vi […]

Kolonister erbjuds pengar eller nya kolonilotter

Den utredning av arsenikhalter i Kopparhögarnas koloniområde som stadsbyggnadsförvaltningen beställt är nu klar. I en åtgärdsplan föreslår förvaltningen att 51 alternativt 69 kolonister kommer att få lämna sina lotter. Dessa ska erbjudas nya lotter alternativt pengar. Om miljönämnden gillar förslaget så kommer kolonisterna att vara borta från sina nuvarande lotter den 13 mars 2024. Mark- […]

Oklart om arrendeavtalen på Kopparhögarna

Ikväll håller Kopparhögarnas koloniförening halvårsmöte på Folkets Hus. Stans i särklass största koloniförening, (560 kolonilotter enligt stadens hemsida) har genomlevt ett turbulent år. Ifjol somras fann kommunen spår av arsenik och bly i jorden vid 10 av 16 mätpunkter på koloniområdet. På detta följde ett arrendeavtal som fick flertalet av kolonisterna att gå i taket. […]

Ett första svar till koloniägarna

Med anledning av de inlägg som media gjort till följd av arsenikfynden i Kopparhögarnas koloniområde skriver idag miljöchef Jörgen Hanak och miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) ett svar på de frågeställningar som framkommit. Brevet är skickat till Landskrona Direkt, HD och Uppdrag Granskning. I samband med att Landskrona Direkt på torsdagen publicerade Björn Perssons debattinlägg […]

Giftlarm på största koloniområdet

Mitt i odlingssäsongen avråder nu Landskrona stad kolonister på Kopparhögarna att äta det som odlas. Detta sedan man på 10 av 16 mätpunkter funnit spår av arsenik och bly i jorden. – Det är djupt beklagligt men tills att vi vet mer måste vi agera på detta vis, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef i […]