Stadsbyggnadschef slutar

Stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott har sagt upp sig från sin tjänst. Hennes sista arbetsdag är på fredag. Enligt stadsdirektör Christian Alexandersson kommer hon att ingå i hans organisation fram till hennes nuvarande anställningsavtal löper ut den 30 april 2019. Anledningen till varför hon valt att säga upp sig är oklar då hon inte kunnat nås […]

Förslag: Axeltofta flyttas om fem år

För drygt ett år sedan skrev vi att det kan bli aktuellt med en flytt av Axeltofta koloniområde och nu har de första riktiga samtalen mellan koloniföreningen och kommunen ägt rum.  De senare har presenterat ett förslag till tidsplan där det står att flytten ska genomföras 2021 och att den nya platsen som nu presenteras […]

Burger King och KFC vill till Kronan

Här vill Burger King och Kentucky Fried Chicken bygga restauranger. Foto: Google maps

I dagarna har Burger King och Kentucky Fried Chicken lämnat in bygglovsansökningar för uppförande av två restauranger intill företagsparken Kronan i södra Landskrona. Dessutom förväntas Preem och Rasta komma in med bygglovsansökningar på samma plats vilken dag som helst. Snart kommer man med all säkerhet att kunna tanka sin bil och käka något ute vid […]

Många frågor men få svar om hamnutbyggnad

Det råder delade meningar kring behovet av framtida båtplatser för segelbåtar med en bredd över 3 meter.

Det råder delade meningar om stadens småbåtshamnar. I ett 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen klart att det inte kommer att råda någon brist på småbåtsplatser i Landskrona kommun under överskådlig framtid. Landskrona Direkt har försökt räta ut en del frågetecken men de ansvariga på kommunen har inte velat eller kunnat svara på […]

Det behövs inte fler båtplatser anser byalaget

Byalaget Gamla Borstahusen vill se att hamnen rustas upp och anpassas för fiske och nöjesbåtar i befintlig hamn.

Det finns inget behov av utöka antalet båtplatser i Landskrona och därmed heller inte något behov av att bygga ut Borstahusens hamn, det hävdar nu Byalaget Gamla Borstahusen. I ett gediget 45-sidigt remissvar till stadsbyggnadsförvaltningen gör Byalaget Gamla Borstahusen fullständigt klart att man helt motsätter sig de utbyggnadsplaner för hamnen i fiskeläget som nu finns.– […]

Hundkapplöpningsbanan flyttas

Det har sin charm att följa ett race med greyhounds.

Greyhound är världens snabbaste hundras och under ett par år satsade Svenska Spel och TV4 extra på sporten. I början på 2000-talet rustades därför Landskrona Greyhound Park upp och tävlingarna lockade då ett par hundra åskådare. Intresset svalnade snabbt. Spelet dog ut och nu ser det rent av ut som om banan är inne på […]

Föreningar efterlyser information

Idrottsplatsområdet står inför en utveckling men de första skisserna som släppts har oroat inte minst Landskrona ridklubb som ställer frågor kring sina hagar om den planerade vägen byggs genom Karlslundsområdet.

Hur är det ställt med dialogen mellan stadens styrande och föreningslivet? I veckan riktade Borstahusens BK kritik och tidigare har Landskrona Ridklubb känt sig förbisedda när det rör utvecklingen av Norrestad och Karlslundsområdet. – När det gäller ridklubben finns en etablerad och välfungerande dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.  Stadens förmåga att kommunicera måste ständigt förbättras och utvecklas. […]

Norrestads förvandling börjar med en ny väg

Illustration: Jaenecke Arkitekter AB

I dag sjösätts Landskrona stads nästa stora projekt efter Norra Borstahusen. Nu står Karlslund och Norrestad på tur för genomgripande, fysiska förändringar. I eftermiddag är stadsbyggnadsnämnden inkallade till ett extrainkallat möte för att ge klartecken att påbörja Karlslundsprojektet. – Politikerna ska ge oss i förvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram med tillhörande budget […]

Två kommunala fallskärmar utlöstes under 2015

Som vi tidigare berättat har stadsarkitekt Åsa Lindborg fått lämna sitt jobb. Nu står det klart att hon gör det med tolv månaders fallskärm. – Det funkade inte. Vi var inte överens om tjänstens innehåll, säger stadsbyggnadschef Anna Thott och menar att vad som förväntas av stadsarkitekten finns nertecknat i tjänstens arbetsbeskrivning. Åsa Lindborgs anställning […]

Nersågade träd vid Ulkavallen ger plats åt väg

Tidigare låg Ulkavallens a-plan delvis inhöljd i lummig grönska. Nu har dock planen fått havsutsikt. Foto: Kurt Hultqvist

En av Direktens läsare skickade nyligen in en bild tagen på Ulkavallen i Borstahusen. Där syns tydligt att ett flertal träd mellan a-planen och Erikstorpsvägen samt bakom läktaren är nersågade. Landskrona Direkt kontaktade stadsbyggnadsförvaltningens chef Anna Thott och frågade vad som är på gång. Hur många träd är kapade på och vid Ulkavallen? – Det […]