Skolchef om låga betyg på VV: Det kom som en chock

Betygen på Västervångskolan rasar. Beräknat på betygen som delades ut efter höstterminen så är gymnasiebehörigheten rekordlåg. Endast 55,8 procent av niondeklassarna når gymnasiebehörighet. Motsvarande siffra ett år tidigare var 63,4 procent. På utbildningsförvaltningen är man tagen på sängen och har tillsatt såväl ekonomiska som personella resurser för att vända trenden. Siffrorna har egentligen dalat under […]

Hon blir chef över grundskolorna

Vi noterar att Anna Ericsson har rekryterats som ny verksamhetschef för grundskolorna i Landskrona stad. Hon kommer närmast från en rektorstjänst i Malmö stad och har många års erfarenhet av pedagogiskt ledarskap.  Landskrona stads nya verksamhetschef för grundskolorna, Anna Ericsson, har erfarenhet från både privat och offentlig skolverksamhet, inom exempelvis Academedia, Lernia och Malmö stad. […]