Äntligen…

Tiken Jana får vänta på att, tillsammans med sin husse, besöka Sankt Johannes kyrkogård.

Det var strax innan valet 2014 som en landskronabo väckte frågan om varför han inte fick ta med hunden in på kyrkogården. Denna rättskaffens medborgare ville själv inte gå mot ”rött” men ville gärna ta med hunden när det veckovisa kyrkogårdsbesöket skulle göras.  Detta visade sig vara en fråga för kommunfullmäktige, då en paragraf i […]

Politiken rörande överens om hundar på kyrkogården

Tiken Jana får vänta på att, tillsammans med sin husse, besöka Sankt Johannes kyrkogård.

Nu visade sig att kyrkogårdsförvaltningen inte ägde frågan utan det aktuella hundförbudet var ett beslut taget i kommunfullmäktige och stod inskrivet i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna. Och sånt ändras inte på i en handvändning. Under den gångna mandatperiodens fyra år har politikerna haft ordningsfrågan på sitt bord vid ett flera tillfällen. Den 7 juni 2015 […]