Premiär för fantasyteater om krig och flykt

På fredag är det premiär för Öresundsteaterns föreställning Den långa resan. Det är den andra delen av ett tvåårigt integrationsprojekt som genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden och Landskrona stad. Skådespelarna är från Kulturskolan och Brukarensemblen. Med i pjäsen, som ges i militärens gamla excercishall på kasernplan, är även Anders Kungsman från Öresundsteatern. Den första […]

Tre miljoner till Öresundsteatern

Öresundsteatern har fått stöd med drygt tre miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för ett tvåårigt integrationsprojekt i Landskrona. Teaterprojektet – Den långa resan – har som syfte att bryta ensamkommande ungdomars isolering och skapa en kontaktyta mellan ensamkommande ungdomar och svenska ungdomar och därigenom motverka fördomar och rasism och skapa förståelse för unga flyktingars situation […]