Centrum utan kommunal mellan- och högstadieskola

Säker skolvägFlytten av årskurserna 4 till 6 från Alléskolan till Seminarieskolan innebär en helt ny skolväg. Många elever ska korsa såväl Regeringsgatan som Föreningsgatan för att ta sig mellan skolan och hemmet. Någon riskanalys över detta har dock inte utbildningsförvaltningen gjort.– Nej, det har vi inte. Det är ju ingen motorväg de ska korsa. Det […]

Protester hjälpte inte – Eleverna flyttas

Vid utbildningsnämndens sammanträde på onsdagen gällde en av punkterna flytten av eleverna i årskurserna 4 till 6 från Alléskolan till Seminarieskolan till hösten. Strax efter klockan 16 kom beslutet. Det blir alltså en flytt. Noterbart är att Sverigedemokraterna gick på Treklöverns linje. Att det skulle gå så fick Landskrona Direkt indikationer på redan innan mötet.– […]

Arbetsmiljövinster för både elever och personal på Alléskolan

Genom en omfattande utredning av stadens elevantal och skolors kapacitet, genomförd på uppdrag av utbildningsnämnden, har förvaltningen tagit fram ett förslag som syftar till att förbättra utbildningsmiljön för eleverna på Alléskolan. Förslaget visar på möjligheten att omvandla Alléskolan till en skola för de yngre barnen, de som går i förskoleklass till årskurs tre. Genom förslaget […]

S misstänker dold agenda gällande elevflytten

Partiet frågar sig om det finns en bakomliggande agenda gällande förslaget att flytta eleverna till Seminarieskolan.– Är det en tanke att underminera den kommunala skolan och låta eleverna istället välja en privat aktör?, frågar sig Aqba Ar-Rawi och får medhåll av sina partikamrater.– Flera föräldrar har nämligen berättat att, om de blir tvingade att flytta […]

Beslut om flytt av elever på Alléskolan skjuts fram

Protesterna har varit massiva från såväl lärarhåll som från föräldrar och fack och det är dom sistnämnda som sett till att beslutet skjuts fram.– Vi är oense med arbetsgivarens förslag om en flytt, säger Rebecka Kainulainen, lokal ordförande för Sveriges Lärare. Samma tongångar kommer från Kommunal.– Vi MBL-förhandlade så sent som igår och eftersom vi […]

Utbildningschefen svarar på debattartikel om Alléskolans flytt till Seminarieskolan

Alternativet har enligt Lena Hjelmström, chef för stadens utbildningsförvaltning, varit uppe till diskussion.– Ja, det har det, säger hon och förklarar varför förvaltningen förespråkar en flytt av eleverna i årskurs 4-6.– Ett viktigt mål för oss i arbetet har varit att skapa en bra arbetsmiljö för både elever och personal. Det är betydelsefullt för oss. […]

Prioritera utbildningskvaliteten vid Alléskolan i Landskronas stad

Historiskt sett var Alléskolan en tvåparallellig skola, vilket resulterade i bättre lokaler och studieresultat. Under rektor Lina Perssons ledning blev skolan treparallellig, ett beslut som inte stöddes av lärarna. Denna förändring syftade till att öka elevantal och därmed skolpengar, men resulterade i minskad planeringstid och försämrade studieresultat. Skolverkets statistik från 2023 visar att endast hälften […]

180 nya elever gör Seminarieskolan störst

Alléskolan har de senaste åren haft ett högt söktryck och man har nu vuxit ur sina lokaler. Detta har bland annat inneburit att man fått hyra in sig i en intilliggande byggnad som tillhör Folkets hus.– Lärarna har framfört till oss att detta inte är hållbart i längden och vi har tagit till oss av […]

Pidde P dansade loss med elever

2018 fick Riksidrottsförbundet regeringsuppdraget att samordna Rörelsesatsning i skolan, med målet att rörelse skall bli en integrerad del av skolans verksamhet och med syftet att nå de minst aktiva och att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet. Riksidrottsförbundets södra distrikt, RF-SISU Skåne, samordnar idag fler än 300 grundskolor från Skånes alla 33 kommuner och […]

55 år senare

Den idag 101-åriga Ulla Bloms elever träffades igen efter nästan 55 år. Det var kontors- och bokföringslinjens klass på Alléskolan 1966-1967 som igår hade sin första (!) återträff. – Det var mycket trevligt. Nästan alla var med. Även om jag inte kände igen så många efter 54-55 år, säger Ronnie Olsson en av klassens blott […]