Socialstyrelsen undrar om äldreomsorgen

Genom att delta i enkätundersökningen har de berörda möjlighet att påverka sin omsorg.– Svaren är viktiga för både politiker och tjänstepersoner i Landskrona, och vi använder resultatet för att förbättra våra verksamheter, skriver staden på sin hemsida. Det går att svara på enkäten via post eller via internet. Sista dagen att svara på enkäten är […]

Vikariebrist inom omsorgen

Frågan är hur det idag ser ut med sommarvikarier inom omsorgsförvaltningen. – Det har varit ett lägre antal sökande än föregående år, men i stort sett samma som året innan pandemin. Det som utmärkt sig är att vikarierna inte önskar arbeta hela perioden utan har egna resplaner under sommaren. Det fattas en del semestervikarier fortfarande […]

Landskrona måste ta chansen att utveckla äldreomsorgen

När nu statliga medel satsas på äldreomsorgen har kommunen ett ansvar för att investera för att möta framtidens utmaningar. Pandemin har inneburit stora påfrestningar för medarbetarna. Politikerna måste därför prioritera att stärka stödet till cheferna och minska antalet medarbetare som de ansvarar för. På detta sätt frigörs tid för att utveckla välfärden, att ta ansvar […]

Prioritera omsorgen om våra äldre

Den socialdemokratiska regeringen har sedan höstbudgeten 2017 gjort välfärdssatsningar på över 40 miljarder. För Landskrona stad innebär detta ett tillskott på 100 miljoner kronor som kommer kommunen till del genom riktade stöd till bland annat äldreomsorgen. Bland Landskronas invånare finns många äldre som arbetat hela sitt liv och varit med och byggt upp det svenska […]