S fortsätter strida mot Landskronahems ägardirektiv

Jonas Esbjörnsson fick nyligen avslag i förvaltningsrätten ditt han vänt sig och ansett att Landskronahems ägardirektiv bryter mot kommunallagen.

Socialdemokraterna i Landskrona överklagar förvaltningsrättens beslut, om att avslå överklagandet på de nya ägardirektiven till Landskronahem, till kammarrätten. – Landskronahem har en bra och stabil ekonomi, vilket ger möjlighet till löpande underhåll och nödvändiga reparationer. Det finns alltså inga ekonomiska eller sociala skäl för att sälja ut delar av fastighetsbeståndet. I detta läge har man […]

S nerröstade om inkomstkrav för bostadssökande

I och med att Landskronahem klubbade genom de nya ägardirektiven den 17 augusti så innebär det att de som söker en lägenhet inom det kommunala bostadsbolagets bestånd måste ha en bruttoinkomst som är tre gånger så hög som hyran. I ägardirektiven står nämligen att Landskronahem ska ha samma uthyrningspolicy som Landskrona Stadsutvecklingsbolag. På måndagens styrelsemöte […]