Fotoutställning till statligt museum

När ”A way away” invigdes i somras var det den tredje svenska fotohistoriska utställningen på lika många år på Landskrona museum i egen produktion. Utställningar som rönt stort intresse och som lovprisats långt utanför stadens gränser. Från och med den 5 juni kommer utställningen att visas på statliga  Etnografiska museet i Stockholm. –  Vi är […]

När kameran vägde tyngre än resväskan

Ikväll invigs den tredje svenska fotohistoriska utställningen på lika många år på Landskrona Museum. 2016 fick besökarna ta del av fotografiets roll inom vetenskapen. 2017 var det porträttkonsten tur och i år får vi upptäcka världen genom kameralinsen. Låt oss till en början göra klart att museets fotograf, tillika curator för Landskrona Foto, Janne Jönsson […]