2026 passerar Landskrona 50 000 invånare

Den kommande tioårsperioden fortsätter befolkningen i Skåne att öka i snabb takt. Framför allt blir de allra äldsta och de yngre fler. 2030 beräknas folkmängden passera 1,5 miljoner, enligt Region Skånes nya befolkningsprognos. Samtidigt pekar det då mot att vi är i runda svängar 54 000 Landskronabor. Landskrona fortsätter att växa och befolkningen har nu […]

50 000 landskronabor – inte på tio år tror regionen

Under tjugo år i rad har Landskronas befolkning ökat.  8 500 fler Landskronabor har det blivit de två senaste decennierna. Vid årsskiftet 2018/2019 hade Landskrona 45 775 invånare. Frågan är inte om staden når 50 000 invånare, utan snarare när det görs. Så sent som ifjol förväntades Landskrona spränga 50 000-vallen 2023 enligt Region Skåne. […]