Pornografi på betongbunkern vid Granet

Fotografisk konst har stor potential till ett samhällsreflekterande uttryck. Att synliggöra samtiden. Och mediet låter sig med fördel exponeras i en okonventionell kontext. Landskrona Foto har en lång tradition av utomhusutställningar, redan under fotofestivalens första år visades fotografi i stadsmiljön, men också exempelvis Mareike Timms kommentar på smältande polarisar, som stora ljuslådor vid vattnet i […]

Nya hyran klar

– Efter intensiva förhandlingar har vi nått en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyreshöjningarna för 2024 och 2025, hälsar AB Landskronahems VD, Mikael Forsberg. Nästan 10 procent på två årFrån 1 januari 2024 höjs varmhyrorna med 4,95 procent och från den 1 januari 2025 med 4,55 procent. Hyresgäster som av olika anledningar inte har värmen inkluderad […]