Hälften av alla besök på ungdomsmottagningen är digitala

– Ungdomarna är jättenöjda med UM (ungdomsmottagningen) online, säger Johanna Axelsson Mattson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna i Skåne. Den digitala omställningen fick en skjuts av pandemin när fysiska besök inom vården begränsades och allt fler började jobba hemifrån. 1177.se upplevde flera besökstoppar under pandemin och de digitala besöken via Region Skånes vårdappar ökade också markant. I dag har […]

Ansträngt läge inom sjukvård och ambulansverksamhet

Idag på förmiddagen fick förvaltningscheferna och bolagscheferna i Landskrona stad ytterligare en lägesbild för arbetet kopplat till covid-19 dragna för sig samtidigt som var och en rapporterade hur läget är på just deras område. – Eftersom det bara gått några dagar sedan förra lägesbilden finns inget betydande att rapportera, låter Maria André vid kommunikationsavdelningen i […]