Annons

Politik

Klart med nya ägardirektiv för Landskronahem

Klart med nya ägardirektiv  för Landskronahem Efter nästan två timmars debatt klubbades de nya ägardirektiven för Landskronahem genom av treklövern och Sverigedemokraterna. Någon notis om de över tusen namnunderskrifterna som överlämnades inför det extrainsatta fullmäktigemötet togs inte. Inför dagens kommunfullmäktigemöte lämnade ordföranden i föreningen Grupp 194, Rawod Mohammed, över drygt ett tusen namnunderskrifter mot Landskronahems nya ägardirektiv till kommunfullmäktiges ordförande Gunlög […]

Landskrona rasar i miljöranking

Miljöaktuellts kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.Av Sveriges 290 kommuner valde ett trettiotal att inte besvara tidningen Miljöaktuellts enkät som ligger till grund för […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser