Annons

Politik

Revisionen efterlyser belägg på miljonbelopp

Fakta kommunrevisionenKommunrevisionen är kommunfullmäktiges organ för granskning av nämndernas verksamhet. I Landskrona består kommunrevisionen av 15 förtroendevalda ledamöter fördelat på tre sverigedemokrater, sex socialdemokrater, en moderat och fem liberaler. Ordförande är Peter Thunholm (L).Revisorerna som väljs av KF ska granska om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om nämndernas […]

31 överklagande mot kommunens miljötaxa

För ett år sedan antog kommunfullmäktige en ny miljötaxa. Sedan dess har 31 överklagande inkommit till miljöförvaltningen från olika missnöjda verksamhetsutövare. En som bestrider miljötaxan är bostadsrättsföreningen Havsörnen som vi skrev om igår. När skattepengarna inte räcker till så får medlen tas någon annanstans ifrån. Delvis så, resonerade politikerna i kommunfullmäktige när man i december […]

Längsta fjärrvärmeledning når till Landskrona

Igår invigdes Sveriges längsta fjärrvärmeledning.Energiminister Ibrahim Baylan (S) invigde på onsdagen den 29 kilometer långa fjärrvärmeledning mellan Örtofta och Landskrona. Den nya fjärrvärmeledningen kopplar samman fjärrvärmenätet Lund-Lomma-Eslöv med fjärrvärmenätet Helsingborg-Landskrona. Investeringen innebär minskade koldioxidutsläpp bland annat genom en större möjlighet att tillvarata restvärme från regionens industrier. Landskrona Direkt gjorde i samband med invigningen ett försök […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser