Annons

Allmänt

Landskrona rasar i miljöranking

Miljöaktuellts kommunrankning mäter årligen aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. Den baseras på en egen enkät och på aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheten, ”Kolada-databasen” (Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljömålsenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.Av Sveriges 290 kommuner valde ett trettiotal att inte besvara tidningen Miljöaktuellts enkät som ligger till grund för […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser