Annons

Allmänt

Höga betyg till Eventkoordinatorutbildning

Höga betyg till Eventkoordinatorutbildning Myndigheten för yrkeshögskolan (MYh) har kvalitetsgranskat Eventkoordinatorutbildningen på Yrkeshögskolan Landskrona och bedömt att den håller mycket hög kvalitet, vilket är det högsta betyget en yrkesutbildning kan få.   Myndigheten för yrkeshögskolan kvalitetsgranskade eventkoordinatorutbildningen under mars 2021. Bedömningen är att utbildningen håller mycket hög kvalitet, vilket är det högsta betyget på en fyrgradig skala. För att få […]
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser