Annons

Debatt

Svar till Sven Svederberg angående sjukskrivningarna och rättssäkerheten

Svar till Sven Svederberg angående sjukskrivningarna och rättssäkerheten Jag är senior distriktsläkare men fortfarande verksam som distriktsläkare i den offentliga vården. Jag har också under många år varit fackligt aktiv i Läkarförbundet som huvudskyddsombud och aktiv i vår yrkesförening, Distriktsläkarföreningen. Frågan om sjukskrivningarna är en fråga som ständigt dykt upp i vårt fack och Sven Svederberg föreslår att vi inte skulle kunna sjukskriva […]

Nej, Sverigedemokraterna är inget arbetarparti

Nej, Sverigedemokraterna är inget arbetarparti Sverigedemokraterna skyr inga medel i sina ansträngningar att kidnappa begreppen folkhem och arbetarparti. Men eftersom metoderna är grundfalska är det vår uppgift att i folkupplysningens tjänst avslöja falskspelet. För det första är grundvalen för det socialdemokratiska folkhemmet gemensamheten och samkänslan. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. […]
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser