DEBATT - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

”Återinför klimatvården för reumatiker”

I det som heter klimatvård ingår träning, både individuell och i grupp. I regel genomförs 4–5 pass per dag. Därtill tillkommer obligatoriska föreläsningar. Så någon solresa i den bemärkelsen är det knappst om någon nu skulle tro det.
I juni 2023 avskaffade M, KD och L med stöd av SD i regionen möjligheten för skånska reumatiker att få klimatvård. Idag skriver Kerstin Lövgren, ordförande i Reumatikerdistriktet Skåne att klimatvård snarast bör återinföras.

Biologiska läkemedel började användas för över tjugo år sedan och blev en räddning för många människor med reumatisk sjukdom. En tredjedel av alla med reumatisk sjukdom blir dock inte hjälpta av dessa läkemedel. Trots detta är tillgången till biologiska läkemedel ett av de argument som ofta framförs när regioner ska förklara varför de säger nej till rehabilitering i varmt klimat, så kallad klimatvård. Att vårdinsatsen anses för kostnadskrävande är ett annat viktigt skäl.

I dag är det ytterst få regioner som beviljar klimatvård. Detta trots att klimatvård bara är för en liten grupp patienter som först försökt få till träning och livsstilsförändringar i Sverige, utan att få tillräckligt bra resultat. Den som remitteras till klimatvård genomgår en aktiv, individuellt utformad evidensbaserad behandling, som är mycket långt ifrån en avkopplande sol & bad-semester.

Reumatikerförbundets förhoppning är att Vårdansvarskommittén ska komma fram till samma slutsats som vi; att rehabilitering är ett av de områden som behöver någon form av statlig samordning. I väntan på att Vårdansvarskommittén presenterar sina förslag anser vi att regionerna fortsättningsvis ska prioritera klimatvård för den lilla grupp patienter som det handlar om. Utredning och bedömning av remisser skulle kunna göras på nationell nivå, vilket görs i Norge. Sjukvårdssystemen mellan länderna skiljer sig visserligen åt, men vi har båda patientgrupper som inte klarar behandlingsmålen med konventionell behandling.

Kerstin Lövgren
Ordförande
Reumatikerdistriktet Skåne

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.

Bifoga en bild till din debattartikel samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag. Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg.

Till arkivet